Mehterde Yer Alan İcracılar

1

Çorbacıbaşı : Mehterin Komutanıdır. Mehterin ve tuğ yakımının önünde yürüyerek tüm bölüğe komuta eder.Konserlerde, gösterilerde ve törenlerde mehterin en başında yerini alır.Mehter personeli Çorbacıbaşına bağlı olarak çalışır.Mehter içinde Çorbacıbaşı kadrosu 1953'den sonraki dönemde sembolik olarak açılmıştır.Osmanlı döneminde mehter, Emr-i Alem'in emrindedir. 

 

 

1Mehterbaşı : Mehterde icracılar grubunun başıdır.Müzik bilgisi olarak icracıları yetiştiricek kabiliyet ve beceriye sahip kimsedir.Tuğ takımından sonra mehterin başında yürür.Osmanlı dönemide mehterbaşı mehterin Zurnazenbaşısıdır.Mehtere Zurna çalarak yol verir.Arifi Paşa Albümündeki çiziminden bu anlaşılır.Bu günki uygulamada mehterbaşı elindeki asası ile grubun şefi pozisyonundadır.


 

 

 

 

 

1Çevgani : Mehter içinde marşları ve eserleri okuyan ellerinde çevgen bulunan icracılardır.Kırmızı cübbe ve kırmızı kavuk giyerler.Yemenileri sarıdır. 

 


 

1Zurnazen : Mehter içinde zurna çalan icracının adıdır.Zurnazen başı kırmızı cübbe, kırmızı kavuk ,sarı yemeni giyer.Diğer zurnazenler lacivert cübbe, lacivert kavuk, kırmızı yemeni giyerler.


  

1Boruzen : Mehter içinde boru çalan icracının adıdır.Boruzen başı kırmızı cübbe, kırmızı kavuk, sarı yemeni giyer.Diğer boruzenler lacivert cübbe, lacivert kavuk, kırmızı yemeni giyerler. 


 

 

1Nakkarezen : Mehter içinde nakkare çalan icracının adıdır.Nakkarezen başı kırmızı cübbe, kırmızı kavuk, sarı yemeni giyer.Diğer nakkarezenler lacivert cübbe, lacivert kavuk, kırmızı yemeni giyerler. 

  

1Zilzen : Mehter içinde Zil çalan icracının adıdır.Zilzen başı kırmızı cübbe, kırmızı kavuk, sarı yemeni giyer.Diğer zilzenler lacivert cübbe, lacivert kavuk, kırmızı yemeni giyerler.


 

 

 

1Davulzen : Mehter içinde davul çalan icracının adıdır.Davulzen başı kırmızı cübbe, kırmızı kavuk, sarı yemeni giyer.Diğer davulzenler lacivert cübbe, lacivert kavuk, kırmızı yemeni giyerler.Davulzen başı ,aynı zamanda mehterbaşının yardımcısıdır.
 
 

 

1Köszen : Mehter içinde kös çalan icracının adıdır.Köszen kırmızı cübbe, kırmızı kavuk, sarı yemeni giyer.
 
 

 

1TUĞ: Tuğ 2.5m boyunda bir ağacın üzerinde pirinçten bir topuz bulunan iki yanından atkuyrukları sarkan bir alemdir.Türk devletlerinde hükümranlığın sembolü olarak en eski çağlardan beri kullanılagelmiştir. Türklerde dokuz sayısı uğurlu olduğundan padişahların dokuz tuğu vardır. Bunalrdan en büyüğüne hücum tuğ'u adı verilir.Göktürk kaynaklarında tuğ taşıyan erlerden bahseder.Mehter içinde sembolik olarak bu günde yaşatılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Bu bilgiler http://www.mehtertv.com sitesinden alınmıştır.